Open Oil Wiki Gidi


Interactive Map by iMapBuilder

OpenOil kecən il ərzində təbii resusrlara malik olan ölkələr haqqinda katoloq hazırlamışdır. Katologda resurslar haqqında olan məlumatlar 100-1000 kəlimə arasında ingilis və yerli dillərdə yazılmışdır. Bu məlumatlar, imzalanmış kontraklar məcmuası, aktivlər, siyasi və geopolitik problemlər haqqında yazılmışdır.

Kitab fornasında katoloqun nəşrindən sonra elektron və mobil telefonların smart versiyaları üçün də (apps) hazırlanacaq. Gid formasında Katoloq, təbii resusrlar haqqında informasiyalar, məlumat resurs olaraq, qərar vermə proseslərində və ictimai fikrin formalaşmasında rol oynayanlar üçün hazırlanmışdır. 

 

Gid necə istifadə edilə bilər? Ümumi informasiya resurs kimi, Gid içmal olaraq bütün dövlət və şirkətlər arasında müqavilələr, təbii resusrlar haqqında müqavilələrdə ən önəmli məlumatlar, müqavilədə texniki məsələlər haqqında, fundamental məlumatlarla birlikdə, maliyyə məlumatları və tam sosial siyasi geopolitik məlumatlar, obyekt haqqında istifadə edilə bilər. 

 

Kimlə Gid istafədə edə bilər? Kim bu sektorda maraqlıdır. Bütün məlumatlar “Creative Commons” lisenziyası hər kəsə daxil olmaq imkanı verir. Hər kəs üçün bizim internet səhifəmizdə pulsuz olacaq.   

 

Hansı dillər istafədə edirik? Bu gün İngilis, Fransız, İspan və Ərəb və yaxın günlərdə Kürd və Azərbaycan dillərində olacaqdır.  

 

Informasiyal necə hazırlanır? Biz az sayda qruplarla çalışırıq və “Mediawiki” yayın evinin hazırlanmış versiyanın istifadə edirik.

Materiallar necə yenilənir? Biz təbii resusrların olduğu ölkələrdə ki, partnyor şirkətlərlə francayzinglər yaradırıq. Bu şirkətlər öz ölkələrindəki viki pltaformalarının məsuliyyətinə sahib olur və bundan sonra biz informasiya və gəlir mubadiləsi edirik. Məqsədimiz hər il bütün dillərdə məlumatları yeniləməkdir.   

Kim maliyyələşdiri Gidi? Donorlar Birləmiş Millətlər Təşkilatı (BMT), Alman İnkşaf Agentliyi (GİZ) Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin inkşaf ABŞ da və İngiltərədə təşkilatları. Biz “qarışıq”biznes modelini istafadə edirik. Kommersiya məqsədli olmayan yönü “Creative Commons” prototipi inkşafı üçün istifadə edirik. “Premium Class” məhsulu kommersiya məqsədlidir, elektron kitab, kitab, mobil (apps) versiyaları bənzəri formada.

Open Oil həmcinin individual Gidlər sifariş əsasında hazırlayır.

Hansı ölkələrdə gidlər var? İndiyə kimi – İrak, Liviya, İran, Qana, Kolumbiya, Nigeriya, Sudan, Uganda və Cənubi Sudan… bu say artmaqdadır. 

 

Gələşəkdə GİDlər daha hansı ölkələrdə olacaq. Open Oil hansı ölkələrdə resusrlar var, planlaşdırır oralarda yaratsın (təxminən 70 ölkədə) 12 isə resursların işlənmə mərhələsində olmaqtadırlar.  

Bu informasiyalar həssaslarmı, təhlükəlidirlərmi? Gid ictimai arxivlərin informasiyalarıdır. Harda ki, faktiki təsdiqlənib və tam informasiya xarakterlidirlər. İnformasiyalar siyasi xarakter daşımır, hər hansı jurnalist araşdırması deyillər, onlar vikipedia xarakteri daşıyır, “ tapılması mümkün olamayan original araşdırmalar”    

lucy.wallwork@openoil.net haqqında Əlaqə.


 

 


Leave A Comment